Otázka:

Aký význam majú slová drzý a drzosť?

Heslá:

drzý, drzosť

Odpoveď:

Výklad významu slov drzý drzosť nájdete v slovenských výkladových slovníkoch – v Krátkom slovníku slovenského jazyka, Slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na www.juls.savba.sk) alebo v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 22. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu drzý