Otázka:

Výraz hore uvedený sa píše spolu alebo osobitne?

Heslá:

horeuvedený, doleuvedený, vyššie uvedený, nižšie uvedený

Odpoveď:

Prídavné mená horeuvedený (doleuvedený) na rozdiel od spojení vyššie uvedený (nižšie uvedený) sa píšu spolu, ale v súčasnosti sa hodnotia ako zastarané administratívne výrazy, preto odporúčame uprednostniť slová alebo slovné spojenia uvedený, predtým uvedený, predchádzajúci (ďalej uvedený, nasledujúci).


Otázka z 13. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu horeuvedený