Otázka:

Píše sa všeobecne záväzné predpisy alebo všeobecné záväzné predpisy?

Heslá:

všeobecne

Odpoveď:

Aj keď medzi spojeniami všeobecne záväzné predpisy (ktoré sú všeobecne záväzné) a všeobecné záväzné predpisy (ktoré sú záväzné a navyše všeobecné) je veľmi  jemný významový rozdiel, ustálené je spojenie s príslovkou všeobecne – všeobecne záväzné predpisy.  


Otázka z 28. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu všeobecne