Otázka:

Píše sa čiarka pred slovom vrátane?

Heslá:

vrátane, čiarka

Odpoveď:

Pred predložkou vrátane sa čiarka nepíše, napr. Stretol sa so študentmi, ktorí absolvovali celú prax vrátane záverečného stretnutia, okrem prípadov, keď sa pred ňou končí vložená vedľajšia veta, napr. Stretol sa so študentmi, ktorí celú prax absolvovali, vrátane chýbajúcich.


Otázka z 20. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vrátane