Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Vrakúň?

Heslá:

Vrakúň

Odpoveď:

Názov obce Vrakúň je podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj – z Vrakúňa, vo Vrakúni. Názvy slovenských obcí sa spolu so zaradením do gramatického rodu, niektorými pádovými príponami a príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) v časti Názvy obcí na Slovensku.


Otázka z 13. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vrakúň