Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje názov mesta Vráble? Aký tvar má v genitíve?

Heslá:

Vráble

Odpoveď:

Vlastné meno Vráble je pomnožné podstatné meno mužského rodu, skloňuje sa podľa vzoru stroj a v genitíve má tvar z Vrábeľ. Takéto skloňovanie sa uplatňuje pri niektorých pomnožných miestnych menách mužského rodu, ktoré sú zakončené na samohlásku -e, napr. Ladce – z Ladiec, Tlmače – z Tlmáč. Tvar genitívu sa pri názvoch obcí uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 08. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu Vráble