Otázka:

Akú predložku v lokáli mám použiť v spojení s názvom obce Svinná?

Heslá:

Svinná

Odpoveď:

V spojení s názvom obce Svinná odporúčame v lokáli jednotného čísla uprednostniť vokalizovanú predložku vo – vo Svinnej, lebo názov sa začína na skupinu spoluhlások, pričom na druhom mieste je spoluhláska zhodná s predložkou v.


Otázka z 23. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svinná