Otázka:

Slovo vírivka sa píše s ypsilonom alebo s mäkkým i, keď ide o vírivú vaňu?

Heslá:

vírivka, víriť, vírivý, vír

Odpoveď:

Slovo vírivka vo význame „vírivá vaňa“ sa píše v uvedenej podobe (s mäkkým po spoluhláske v). Sloveso víriť a prídavné meno vírivý súvisia s podstatným menom vír vo význame „krúživý pohyb vody alebo vzduchu“, nie so slovom výr vo význame „sova“.


Otázka z 06. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vírivka