Otázka:

Ktorá z uvedených viet je správna? Keďže sa ešte aj nateraz vyskytujú prípady, keď zákazníci, ako aj niektoré podávacie pošty zrušené tlačivo 11-024A naďalej používajú, uvádzame tento pokyn… Tento pokyn uvádzame, keďže sa ešte aj teraz vyskytujú prípady, keď zákazníci, ako aj niektoré podávacie pošty zrušené tlačivo 11-024A ďalej používajú.

Heslá:

nateraz, v súčasnosti

Odpoveď:

Z uvedených viet je správna druhá, v ktorej odporúčame namiesto príslovky nateraz uprednostniť predložkové spojenie v súčasnosti alebo celé spojenie ešte aj nateraz nahradiť príslovkou stále a navrhujeme upraviť slovosled pošty zrušené tlačivo naďalej používajú na pošty naďalej používajú zrušené tlačivo: Keďže sa ešte aj v súčasnosti vyskytujú (alebo Keďže sa stále vyskytujú) prípady, keď zákazníci, ako aj niektoré podávacie pošty naďalej používajú zrušené tlačivo 11-024A, uvádzame tento pokyn...


Otázka z 23. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nateraz