Otázka:

Akú podobu má prídavné meno vytvorené zo slova zdravotníctvo? Aké významy má slovo zdravotný? Píšu sa zložené prídavné mená spolu alebo osobitne? Akú podobu má zložené prídavné meno od spojenia verejné zdravotníctvo?

Heslá:

zdravotníctvo, zdravotnícky, zdravotný stav, malokarpatský, verejné zdravotníctvo, verejnozdravotnícky

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z podstatného mena zdravotníctvo má podobu zdravotnícky. Prídavné meno zdravotný má viac významov: 1. týkajúci sa zdravia, napr. zdravotný stav, zdravotný preukaz; 2. osožný zdraviu, napr. zdravotný čaj, zdravotná dovolenka; 3. súvisiaci so starostlivosťou o zdravie, napr. zdravotná prehliadka, zdravotná sestra, zdravotná starostlivosť, zdravotná osveta, zdravotné stredisko. 

Zložené prídavné mená sa píšu ako jedno slovo vtedy, keď vznikli zo slovného spojenia, teda keď sú jednotlivé zložky v podraďovacom vzťahu (jedna zložka bližšie určuje druhú), napr. požiarnotechnický (zo slovného spojenia požiarna technika), malokarpatský (z dvojslovného názvu Malé Karpaty), trestnoprávny (zo spojenia trestné právo). Zložené prídavné meno utvorené zo spojenia verejné zdravotníctvo má podobu verejnozdravotnícky. 


Otázka z 09. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdravotníctvo