Otázka:

Ako sa skloňuje francúzske mužské priezvisko Vaniere?

Heslá:

skloňovanie cudzieho priezviska

Odpoveď:

           Pri skloňovaní francúzskeho mužského priezviska Vaniere koncové -e  odpadáva a pádové prípony vzoru chlap sa pripájajú k základu Vanier-, čiže (od) Vaniera, (dám) Vanierovi, (s) Vanierom. 


Otázka z 17. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie cudzieho priezviska