Otázka:

Ako sa špeciálne nazývajú predložky von, van, de, ktoré sa používajú pri menách Leonardo di Caprio, atď.?

Heslá:

prídomky, predikáty

Odpoveď:

Predložky von, van, de, di, da, napr. Tycho de Brahe, Leonardo da Vinci, Erich von Däniken, Jean-Claude Van Damme, Leonardo DiCaprio, ktorými sa pripájajú k menu šľachtické predikáty (prídomky) a v súčasnosti sú často súčasťou priezviska, nemajú  špeciálne pomenovanie.


Otázka z 06. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prídomky