Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo uznesenie, keď sa za ním uvádza číslo, miesto a dátum? S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení?

Heslá:

uznesenie, písanie veľkých písmen

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (posledné vydanie z r. 2000, kapitola VI. Písanie veľkých písmen, str. 68; príručka je dostupná na https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) sa názvy zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a pod. píšu s malým začiatočným písmenom, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. Rovnako i slovo uznesenie sa píše s malým začiatočným písmenom aj v prípade, ak sa za ním uvádza číslo, miesto a dátum.


Otázka z 06. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uznesenie