Otázka:

Je slovo uvedomiť sa vo význame spoznať niečo, prípadne pochopiť to správne? Môžem ho používať v rozkazovacom spôsobe - Uvedom sa! vo význame spamätať sa?

Heslá:

uvedomiť si, uvedomiť sa, spamätať sa

Odpoveď:

Vo význame „získať vedomie niečoho; poznať, pochopiť“ je správna podoba zvratného zámena uvedomiť si (niečo). Podoba uvedomiť sa je náležitá vo význame „stať sa uvedomelým, získať uvedomenie“, napr. národne sa uvedomiť. 

Zvratné sloveso uvedomiť sa (v tvare rozkazovacieho spôsobu uvedom sa!) sa v poslednom období často nesprávne používa vo význame spamätať sa (namiesto spamätaj sa!).  


Otázka z 31. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvedomiť si