Otázka:

Je slovo uvedomiť sa vo význame spoznať niečo prípadne pochopiť to správne? Môžem ho používať v rozkazovacom spôsobe - Uvedom sa! vo význame spamätať sa? Alebo ide iba o hovorové slovo?

Heslá:

uvedomiť si, uvedomiť sa, spamätať sa

Odpoveď:

Vo význame „získať vedomie niečoho; poznať, pochopiť“ je správna podoba zvratného zámena uvedomiť si (niečo). Podoba uvedomiť sa je náležitá vo význame „stať sa uvedomelým, získať uvedomenie“, napr. národne sa uvedomiť. 

Ako uvádzate vo svojom e-maile, zvratné sloveso uvedomiť sa (v tvare rozkazovacieho spôsobu uvedom sa!) sa v poslednom časečasto nesprávne používa vo význame spamätať sa (namiesto spamätaj sa!).  


Otázka z 31. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvedomiť si