Otázka:

Je slovo ustáť vo význame vydržať, odolať niečomu či obstáť v niečom spisovné? Existuje skrátený názov pre názvy futbalových klubov Manchester United či Atrmedia Petržalka alebo Slovan Bratislava? Je slovo predskočiť vo význame skočiť pred niekoho alebo niečo správne?

Heslá:

ustáť, sťať, udržať, predskočiť

Odpoveď:

So slovesom ustáť vo význame „vydržať, odolať (niečomu), obstáť (v niečom)“ sa v poslednom čase stretávame častejšie, napr. vo vyjadreniach Minister ustál tretí pokus o odvolanie. – Premiér nakoniec ustál prvú veľkú skúšku. – Zvolen ustál oslabovku. – Úvodný tlak Poprad ustál. V súčasných slovenských slovníkoch sa sloveso ustáť neuvádza, do slovenčiny sa dostalo z češtiny, no i v tomto jazyku ide o nové slovo, zachytené v 2. zväzku slovníka neologizmov Nová slova v češtině vo významoch „prekonať, zvládnuť niečo, ovládnuť sa“. Zo slovotvorného hľadiska nemožno proti slovesu ustáť namietať, vzniklo pomocou predpony u- a základového slovesa stáť. Slovesná predpona u- vyjadruje v slovenčine aj „schopnosť vykonať nejaký dej“, napr. udržať, uniesť. V spojeniach naznačených na začiatku možno  sloveso ustáť štylisticky hodnotiť ako publicizmus.  

Popri plnom názve futbalového klubu Manchester United používa sa aj skrátené pomenovanie United, podobne ako napríklad pri názvoch slovenských klubov Artmedia (z názvu Artmedia Petržalka)alebo Slovan (z názvu Slovan Bratislava). Názov United funguje ako podstatné meno mužského rodu a používa sa v jednotnom čísle, napr. (Manchester) United postúpil, (Manchester) United zvíťazil. Množné číslo sa použije napríklad v spojení Futbalisti (Manchestru) United postúpili.    

Sloveso predskočiť vo význame „skočiť pred niekoho, pred niečo“ sa uvádzalo už v 3. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1963. Podrobnejšie sa tomuto slovu venovala Silvia Duchková v časopise Kultúra slova v r. 2004 v rubrike Nové výrazy, z ktorej vyberáme: 

„V športe, napr. vo futbale, basketbale, slovesom predskakovať, resp. predskočiť sa označuje akcia, keď hráč sa skokom dostane pred súpera a získa loptu. Význam slovesa predskočiť je „odobrať loptu skokom pred súpera“. Dôsledne sa tu uplatňuje akuzatívna väzba, napr. Minútu nato Kožlej predskočil gólmana Lokomotívy a odrazenú loptu od brvna hlavou poslal do siete. – Bolo to túžbou po víťazstve, že sme ich predskakovali, mali sme lepší štart na loptu, a keď sme ju získali na vlastnej polovičke, okamžite sme vyrážali do útoku“.


Otázka z 01. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ustáť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku