Otázka:

Je slovo ustáť vo význame vydržať, odolať niečomu či obstáť v niečom spisovné?

Heslá:

ustáť

Odpoveď:

So slovesom ustáť vo význame „vydržať, odolať (niečomu), obstáť (v niečom)“ sa v poslednom čase stretávame častejšie, napr. vo vyjadreniach Minister ustál tretí pokus o odvolanie. – Premiér nakoniec ustál prvú veľkú skúšku. – Zvolen ustál oslabovku. – Úvodný tlak Poprad ustál. V súčasných slovenských slovníkoch sa sloveso ustáť neuvádza, do slovenčiny sa dostalo z češtiny, no i v tomto jazyku ide o nové slovo, zachytené v 2. zväzku slovníka neologizmov Nová slova v češtině vo významoch „prekonať, zvládnuť niečo, ovládnuť sa“. Zo slovotvorného hľadiska nemožno proti slovesu ustáť namietať, vzniklo pomocou predpony u- a základového slovesa stáť. Slovesná predpona u- vyjadruje v slovenčine aj „schopnosť vykonať nejaký dej“, napr. udržať, uniesť. V spojeniach naznačených na začiatku možno  sloveso ustáť štylisticky hodnotiť ako publicizmus.  

 


Otázka z 01. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ustáť