Otázka:

Ako tvoríme genitív množného čísla od podstatných mien končiacich sa na dvojhlásku ie? Ako vytvorím genitív množného čísla od slov rozprávky a upútavky?

Heslá:

tvorenie genitívu

Odpoveď:

Pri tvorení genitívu množného čísla s nulovou pádovou príponou a s vkladnou hláskou sa pri podstatných menách vzoru žena uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, to znamená, že nenasledujú za sebou dve dlhé slabiky. Ak sa základ podstatného mena končí na krátku slabiku, v genitíve množného čísla môže byť vkladná dvojhláska ie, napr. knižka – knižiek, herečka – herečiek, záložka – záložiek, upútavka – upútaviek, rozprávočka – rozprávočiek, výnimka – výnimiek. Ak sa  základ podstatného mena končí na dlhú slabiku, napr. rozprávka, speváčka, búrka, nôžka, namiesto dvojhlásky ie sa vkladá krátka samohláska o – rozprávok, speváčok, búrok, nôžok

 V tvare rozprávok je predposledná slabika -prá- dlhá a za ňou nasleduje krátka slabika -vok, v tvare upútaviek je predposledná slabika -ta- krátka a za ňou nasleduje dlhá slabika -viek.


Otázka z 28. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tvorenie genitívu