Otázka:

Môžem sloveso udeliť používať napríklad aj vo význame dať ako dar?

Heslá:

udeliť

Odpoveď:

Sloveso udeliť je vo význame „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“ spisovné a uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 14. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu udeliť