Otázka:

Píše sa účtareň alebo učtáreň?

Heslá:

učtáreň

Odpoveď:

Slovo učtáreň sa píše s krátkou samohláskou na začiatku slova, uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). 


Otázka z 04. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu učtáreň