Otázka:

Treba vo vete Organizovali sme školenie pre učiteľov základných škôl zdôrazniť, že školenie sa organizovalo aj pre učiteľky?

Heslá:

súhrnné označenie osôb

Odpoveď:

Na súhrnné označenie osôb mužského aj ženského rodu sa v slovenčine niekedy používa aj taký spôsob, pri ktorom sa použije iba podoba podstatného mena mužského rodu, napr. poslanci odhlasovali (hlasovali aj poslankyne), učiteľom zvýšia platy (platy zvýšia aj učiteľkám), zdravotnícki pracovníci protestovali (protestovali aj zdravotnícke pracovníčky). Tak je to i vo vete Organizovali sme školenie pre učiteľov základných škôl, v ktorej netreba osobitne zdôrazňovať, že školenie sa organizovalo aj pre učiteľky.


Otázka z 17. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súhrnné označenie osôb