Otázka:

Aký tvar má zámeno ty v inštrumentáli?

Heslá:

osobné zámeno

Odpoveď:

Osobné zámeno 2. osoby ty je bezrodové a v inštrumentáli (7. páde) má tvar s tebou bez ohľadu na to, v akom rode je podstatné meno, ktoré zastupuje. Tvary zámena ty sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.)


Otázka z 22. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osobné zámeno