Otázka:

Je platný názov Trnávka alebo Trnavka?

Heslá:

Trnávka

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, názov obce Trnávka v okrese Trebišov mal v minulosti (od roku 1948) podobu s krátkym a – Trnavka – a takto sa uvádzal aj vo Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku a v publikácii Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov. Podľa novšej publikácie Názvy obcí Slovenskej republiky (vývin v rokoch 1773 – 1997) od Milana Majtána (vyšla vo vydavateľstve VEDA v r. 1998) sa uvedený názov upravil do podoby Trnávka  v roku 1973. 

Zoznam súčasných platných názvov všetkých slovenských obcí nájdete v poslednom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe je príručka dostupná na stránke www.slovnik.juls.savba.sk) alebo v aktuálnom vydaní Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky. Podrobnejší zoznam názvov slovenských obcí a častí obcí (aj s ich presnou lokalizáciou) je súčasťou nového Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G z roku 2006, H – L z roku 2011, M – N z roku 2015).


Otázka z 13. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Trnávka