Otázka:

Je správne trapéza alebo trapéz? Je správne pomenovanie trapézová krytina?

Heslá:

trapéza, trapéz

Odpoveď:

V slovníkoch cudzích slov (Veľký slovník cudzích slov a Slovník cudzích slov) sa uvádzajú obe slová – trapéza trapéz. Pri slove trapéz sa v oboch slovníkoch (aj v 4. zväzku staršieho Slovníka slovenského jazyka z r. 1964) uvádza význam „lichobežník“ a v poslednom vydaní Slovníka cudzích slov z r. 2005 (ktoré je v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk) je aj význam „čo tvarom pripomína trapéz“. V súvislosti so strešnými krytinami možno slovo trapéz považovať za skrátené pomenovanie trapézovej krytiny, ktorá je z trapézového plechu, pričom použitie prídavného mena trapézový je motivované tvarom (lichobežníkového) profilu. Podobne sa slovo trapéz používa aj na označenie trapézového svalu


Otázka z 17. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trapéza