Otázka:

Ako určím rod pri slove Titanic?

Heslá:

Titanic

Odpoveď:

Pri preberaní cudzích neživotných podstatných mien do slovenčiny nie je ich rodové zaradenie závislé od rodu v pôvodnom jazyku, ale od toho, aké zakončenie majú vo zvukovej podobe v základnom tvare. Keďže na konci názvu Titanic sa vyslovuje tvrdá spoluhláska k – [titanik], prirodzene sa zaradil medzi podstatné mená mužského rodu, podobne ako ďalšie rovnako zakončené cudzie vlastné mená Pacifik, Mozambik, Narvik


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Titanic