Otázka:

Používa sa názov Tyrolsko aj v slovenskom jazyku?

Heslá:

Tirolsko, Tyrolsko

Odpoveď:

Názov jednej zo spolkových krajín v Rakúsku je Tirolsko, uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Podoba Tyrolsko sa používa v češtine.


Otázka z 30. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tirolsko