Otázka:

Slovo Telgárt sa číta mäkko alebo tvrdo?

Heslá:

Telgárt, výslovnosť

Odpoveď:

Slovenskú výslovnosť upravujú Pravidlá slovenskej výslovnosti, v ktorých sa však  názvy všetkých obcí na Slovensku neuvádzajú. Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li v názvoch slovenských obcí by mala byť v zásade mäkká, no pri niektorých názvoch cudzieho pôvodu sa uplatňuje tvrdá výslovnosť (napríklad v prípade názvu mesta Martin). Pri názvoch slovanského pôvodu sa tvrdá výslovnosť po spoluhláskach d, t, n, l pripúšťa vtedy, keď v pôvodnej podobe bol tvrdý jer – ъ. Keďže názov obce Telgárt má nemecký pôvod – vzniklo zo slova  Tiergarten –, prvá slabika názvu sa vyslovuje tvrdo [telgárt].  


Otázka z 27. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Telgárt