Otázka:

V akej podobe sa v slovenčine používa slovo team?

Heslá:

team, tím, tým

Odpoveď:

Pôvodne anglické slovo team vo význame „skupina ľudí so spoločnou úlohou, kolektív“ sa v slovenčine používa v zdomácnenej podobe tím a uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Podoba tým je správna v češtine.


Otázka z 27. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu team