Otázka:

Je správne v slovenčine písať slovo Taiwan v pôvodnej verzii alebo je lepšie písať ho ako Tajvan?

Heslá:

Taiwan

Odpoveď:

Vžitý slovenský názov štátu je Taiwan. Názvy štátov a hlavných miest sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 03. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Taiwan