Otázka:

Aký je rozdiel medzi hranicou a medzou?

Heslá:

hranica, medza

Odpoveď:

Slovo hranica je v Krátkom slovníku slovenského jazyka (vo význame, na ktorý sa pýtate) vysvetlené ako „rozhranie medzi javmi, oblasťami ap., predel“ a slovo medza (tamže) ako „krajné vymedzenie niečoho, ohraničenie, hranica“.


Otázka z 04. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hranica