Otázka:

Píše sa v spojeniach vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky veľké písmeno?

Heslá:

vianočné sviatky, veľkonočné sviatky, Vianoce, Veľká noc

Odpoveď:

V dvojslovných spojeniach vianočné sviatky, veľkonočné sviatky sa obe slová píšu s malým začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné mená (vlastnými menami sú názvy VianoceVeľká noc). Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovaní vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom.  


Otázka z 10. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vianočné sviatky