Otázka:

Mám pri uvádzaní ceny medzi číslom a značkou menovej jednotky písať medzeru alebo nie?

Heslá:

medzera

Odpoveď:

Pri uvádzaní ceny sa medzi číslom a značkou menovej jednotky dáva medzera, napr. 100 Sk, 200 Kč, 300 Ft. To, či má nasledovať značka za sumou (1 €), alebo opačne ( 1), nie je jazyková otázka, prirodzené by však bolo poradie, ktoré sa ustálilo pri uvádzaní ceny v korunách, teda 100 Sk, 1 €. Vo vetnej súvislosti odporúčame dodržiavať takéto poradie, napr. Cena nášho výrobku je 10 €.


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medzera