Otázka:

Je výraz stužovadlo na pomenovanie prípravku na stužovanie správny?

Heslá:

stužovadlo, stužovač

Odpoveď:

Na pomenovanie prípravku na stužovanie potravín možno popri slove stužovadlo uvedenom v slovenských slovníkoch použiť i podobu stužovač, ktorú nemožno zo slovotvorného hľadiska odmietnuť.


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stužovadlo