Otázka:

Ako mám nazvať brožúrku, ktorej obsahom je návod na začatie podnikateľskej činnosti? Štart podnikateľskej činnosti alebo Štart do podnikateľskej činnosti?

Heslá:

štart lietadla, štart podnikateľskej činnosti

Odpoveď:

Ak je obsahom brožúrky návod na (úspešné) začatie podnikateľskej činnosti, odporúčame v jej názve použiť bezpredložkovú formuláciu Štart podnikateľskej činnosti (ako v spojeniach štart pretekov, štart lietadla), v rovnakom význame možno použiť aj spojenie s predložkou do – Štart do podnikateľskej činnosti (ako v ustálených hovorových spojeniach štart do nového roka, štart do života), vhodný by bol aj viacslovný názov Ako začať/odštartovať podnikateľskú činnosť/podnikanie.


Otázka z 03. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štart lietadla