Otázka:

Aký je pravopis názvu športu crossminton? Treba napísať krosminton?

Heslá:

crossminton

Odpoveď:

Názov športu crossminton slovenské slovníky nezachytávajú a v textoch Slovenského národného korpusu sa vyskytuje iba v pôvodnej anglickej pravopisnej podobe. Doklady na podobu krosminton sme nenašli ani v korpusových textoch, ani na internetových stránkach. V názve zväzu Vám odporúčame použiť pôvodný zápis pomenovania crossmintonSlovenský zväz crossmintonu.


Otázka z 10. 07. 2023 bola zodpovedaná dňa 10. 07. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu crossminton