Otázka:

Je slovo stret v súčasnosti v slovenčine spisovné?

Heslá:

stret

Odpoveď:

V poslednom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 2020 sa slovo stret uvádza ako spisovný výraz, publicizmus vo význame „konflikt, rozpor, kolízia“.


Otázka z 24. 04. 2023 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stret