Otázka:

Je slovo bezdomovec spisovné? Je hanlivé? Je vhodnejšie používať slovné spojenie ľudia bez domova? Čo je správne – Vo vestibule stanice sú traja bezdomovci alebo Vo vestibule stanice sú tri osoby bez domova?

Heslá:

bezdomovci, bezdomovec, ľudia bez domova

Odpoveď:

Aj keď sa slovo bezdomovec v slovníkoch uvádza bez kvalifikátorov, z hľadiska spisovnosti ide teda o neutrálne pomenovanie, zo spoločenského hľadiska sa v súčasnosti začína vnímať ako nevhodné. Namiesto neho sa odporúča používať spojenie ľudia bez domova. Aj preto je vhodnejšia druhá veta Vo vestibule stanice sú tri osoby bez domova (prípadne traja ľudia bez domova). Citlivému vyjadrovaniu sa venovala naša kolegyňa Lucia Molnár Satinská z oddelenia sociálnej lingvistiky aj v podcaste na stránke https://bezmodrin.sk/2022/01/30/podcast-o-jazyku-sile-slov-a-citlivom-vyjadrovani/.


Otázka z 24. 04. 2023 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezdomovci