Otázka:

Aká je ženská forma od slova akolyta?

Heslá:

akolyta, akolytka

Odpoveď:

Od pomenovania kandidáta na kňazstvo akolyta sa tvorí ženská podoba akolytka pridaním prípony -ka. Podobne sa utvorili aj pomenovania adamitka (od slova adamita) či antisemitka (od slova antisemita), ktoré zachytávajú slovníky, porov. spracovanie príslušných hesiel v našom slovníkovom portáli, ktorý je dostupný na stránke slovnik.julsa.avba.sk.


Otázka z 24. 04. 2023 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akolyta