Otázka:

Je správne slovné spojenie diseminačná činnosť, resp. diseminačná aktivita?

Heslá:

diseminácia, diseminačný

Odpoveď:

Podstatné meno diseminácia zachytáva Slovník cudzích slov (2005) v dvoch významoch: 1. ako lekársky termín vo význame „rozšírenie nákazy v orgáne alebo v tele, rozsev“ a 2. ako botanický termín vo význame „vysemeňovanie rastlín; rozširovanie rastlín pomocou diaspór“ (porov. na našom slovníkovom portáli). V súčasnosti sa slovo diseminácia spolu s odvodeným prídavným menom diseminačný začalo používať aj v inom význame. Dôvod treba hľadať v prekladoch anglického slova dissemination, ktoré má v angličtine aj širší, všeobecný význam „šírenie, rozširovanie, propagovanie, propagácia“. Ide teda len o mechanické prevzatie.

O slove diseminácia a podobných nevhodných prevzatiach sa dočítate v časopise Kultúra slova v príspevku S. Mislovičovej O niektorých prevzatiach z angličtiny na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2018/4/ks4-2018.pdf.


Otázka z 24. 04. 2023 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diseminácia