Otázka:

Aký význam má slovo šroubení? Aký ekvivalent má v slovenčine?

Heslá:

šroubení, šróbenie, skrutkové spojenie, skrutkovanie, závitová spojka

Odpoveď:

V staršej technickej názvoslovnej norme sa český termín šroubení (ktoré sa v slovenčine nesprávne používa v podobách šrobenie alebo šróbenie) do slovenčiny prekladá ako skrutkové spojenie. Vhodným jednoslovným slovenským ekvivalentom je i slovo skrutkovanie, ktoré v pôvodnej funkcii slovesného podstatného mena pomenúva činnosť. Podľa dokladov z internetu sa však ustálilo aj na pomenovanie predmetov – rozličných druhov inštalačných súčastí so závitmi. Vhodné by bolo i slovné spojenie závitová spojka, ak však už nefunguje ako pomenovanie iných súčastí.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šroubení