Otázka:

Čo je spisovné, počiatok alebo začiatok?

Heslá:

počiatok, začiatok

Odpoveď:

Slová počiatokzačiatok sú synonymá, slovo počiatok je však knižný výraz, používa sa vo významoch „prameň, pôvod, východisko, začiatok“ (napr. počiatok nešťastia), „čas vzniku, prvé obdobie niečoho“ (napr. počiatky siahajú do 14. storočia), „prvé pokusy, prvotiny“ (napr. Kraskove básnické počiatky). V bežnej komunikácii odporúčame uprednostňovať slovo začiatok.


Otázka z 04. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu počiatok