Otázka:

Sú výrazy prokrastinácia/prokrastinovať správne?

Heslá:

prokrastinovať, prokrastinácia

Odpoveď:

Podstatné meno prokrastinácia s významom „odkladanie nejakej povinnosti, činnosti“ sa v súčasnosti bežne používa, rovnako tak sloveso prokrastinovať. Používatelia slovenského jazyka ho prebrali z anglického podstatného mena procrastination (a slovesa procrastinate), ktoré pôvodne pochádza zo spojenia latinskej predpony pro- a slova crastinus „zajtrajší; zajtrajšok“.


Otázka z 28. 02. 2023 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prokrastinovať