Otázka:

Je prídavné meno obrovský akostné alebo vzťahové? Hoci sa nedá stupňovať, zaradila by som ho k akostným prídavným menám.

Heslá:

obrovský

Odpoveď:

Hoci je prídavné meno obrovský označujúce priestorovú vlastnosť odvodené od podstatného mena obor, v súčasnosti si túto spojitosť už neuvedomujeme a zaraďujeme ho skôr k akostným prídavným menám. Prídavné meno obrovský sa v jazykovej praxi stupňuje, porov. Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn (2021). Pre úplnosť dodávame, že existujú aj také skupiny prídavných mien, ktoré nemožno jednoznačne začleniť do akostných alebo vzťahových. V publikácii Súčasný slovenský spisovný jazyk. Morfológia (Oravec, Bajzíková, Furdík, 1984) sa v podrobnejšej klasifikácii uvádzajú napr. aj akostno-vzťahové, napr. srdečný, farebný, výživný, či vzťahovo-akostné adjektíva, napr. železný, svetový, ženský.


Otázka z 28. 02. 2023 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obrovský