Otázka:

Píše sa v spojenia, v ktorých prvá časť označuje celok a jej druhá jej súčasť ako napríklad Bratislava Vajnory, spojovník?

Heslá:

Častá-Papiernička, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Rača, Bratislava-Nové Mesto

Odpoveď:

V spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jej súčasť, napr. Častá-Papiernička, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Rača, Bratislava-Nové Mesto, sa píše spojovník (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, podkapitolu 2.9. Spojovník aj na www.juls.savba.sk). Okolo spojovníka sa nedávajú medzery.


Otázka z 22. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Častá-Papiernička