Otázka:

Kedy sa predložka k vyslovuje ako k a kedy sa vyslovuje ako g? Kedy sa vyslovuje vokalizovaná predložka ako ku a kedy gu?

Heslá:

predložka, výslovnosť

Odpoveď:

Predložka sa vyslovuje ako [k], ak za ňou nasleduje neznelá spoluhláska, napr. k tebe, k priateľom, k celej, k fajke [k ťebe, k priaťeľom, k celej, k fajke]. Predložka sa vyslovuje ako [g], ak za ňou nasleduje znelá spoluhláska alebo samohláska, napr. k mame, k domu, k Adamovi, k Oľge [g mame, g domu, g adamovi, g oľge], okrem spojení k nemu, k nej, k nám, k vám, k nim [k ňemu, k ňej, k nám, k vám, k ňim].

Vokalizovaná predložka ku sa vyslovuje ako [gu] okrem spojenia ku mne [ku mňe].  


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu predložka