Otázka:

Ktorá z viet je správna, Kde je Ján a Peter?/Kde sú Ján Peter?, tiež To sú Ján a Peter./To je Ján a Peter?

Heslá:

slovesné číslo pri viacnásobnom podmete, viacnásobný podmet, slovesné číslo

Odpoveď:

V publikácii Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax (J. Oravec – E. Bajzíková, 1986) sa píše, že keď sú vo viacnásobnom podmete spojené názvy konkrétnych osôb alebo vecí v spoločnej činnosti alebo stave a prísudok stojí pred podmetom, prísudok je v pluráli. Podľa tejto zásady by v uvedených vetách mal byť prísudok v pluráli: Kde sú Ján a Peter?To sú Ján a Peter. Nevylučujeme tu však ani použitie prísudku v singulári: Kde je Ján a Peter?To je Ján a Peter.


Otázka z 06. 10. 2022 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slovesné číslo pri viacnásobnom podmete