Otázka:

Aké je správne používanie a skloňovanie slova ferrata/ferata? V akom čísle sa používa, keď máme na mysli komplex, ktorý sa skladá zo samostatných ciest? Píše sa s jedným alebo s dvoma r?

Heslá:

ferata, ferrata

Odpoveď:

Z taliančiny prevzaté slovo ferrata sa v súčasnosti používa už aj v adaptovanej podobe ferata s jedným r, ktorú Vám odporúčame uprednostniť. Slovo ferata sa skloňuje podľa vzoru žena. Na pomenovanie jednej trasy aj komplexu trás rozličnej náročnosti sa zvyčajne používa v tvare singuláru.


Otázka z 06. 10. 2022 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ferata