Otázka:

Ako je to správne, váš partner v liečbe život ohrozujúceho krvácania alebo váš partner pri liečbe život ohrozujúceho krvácania?

Heslá:

partner pri liečbe, partner v liečbe

Odpoveď:

V uvedenom spojení sú obe predložkové väzby správne. Dovoľujeme si doplniť, že slovné spojenie život ohrozujúci je doslovným prekladom anglického spojenia a life threatening, pričom v slovenčine sa v danom význame zaužívalo zložené prídavné meno životunebezpečný, ktoré Vám odporúčame uprednostniť: váš partner v liečbe životunebezpečného krvácania, váš partner pri liečbe životunebezpečného krvácania. Je tu aj možnosť vytvoriť slovné spojenie bez použitia predložky – váš partner liečby životunebezpečného krvácania.


Otázka z 06. 10. 2022 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu partner pri liečbe