Otázka:

Je slovo splňovať spisovné?

Heslá:

spĺnať, naplňovať, doplňovať, zaplňovať, splniť sa, splňovať

Odpoveď:

Aj keď sa v posledných vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka uvádza iba podoba spĺňať, podoba splňovať je správne utvorená. Vznikla rovnako ako podoby naplňovať, doplňovať, zaplňovať, ktoré sa uvádzajú pri slovesách naplniť, doplniť, zaplniť v dvojtvaroch napĺňať/naplňovať, dopĺňať/doplňovať, zapĺňať/zaplňovať. Pri slovese splniť sa však odporúča uprednostniť kratšiu, úspornejšiu podobu spĺňať, preto sa podoba splňovať v slovníkoch neuvádza. 


Otázka z 14. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spĺnať