Otázka:

Ako sa stupňuje výraz spisovný?

Heslá:

spisovný, dokonalejší, ideálnejší, optimálnejší, menej spisovný, spisovnejší

Odpoveď:

Prídavné meno spisovný patrí do skupiny prídavných mien, ktoré sa bežne nestupňujú, ale ich stupňovanie sa pripúšťa v živších jazykových prejavoch na ozvláštnenie, na zdôraznenie alebo na vyjadrenie doplnenia určitého príznaku – menej spisovný – spisovnejší (porov. dokonalejší, ideálnejší, optimálnejší).


Otázka z 11. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spisovný