Otázka:

Zvykne sa upravovať podoba maďarského priezviska Szabó na Sabo?

Heslá:

Sabo

Odpoveď:

Koncovú dlhú samohlásku ó v maďarskom priezvisku Szabó možno upraviť v prepise do slovenčiny do podoby s krátkym o – Sabo. Takýto postup sa uplatňuje najčastejšie, ako to vyplýva z Databázy priezvisk na Slovensku (1995, dostupné na našej stránke https://www.juls.savba.sk/durco_priezviska.html). O priezvisku Sabo sa píše aj v dvoch častiach príspevku O slovenských priezviskách od M. Majtána v Kultúre slova na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/3/ks2005-3.pdf a https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/4/ks2005-4.pdf.


Otázka z 13. 09. 2022 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sabo