Otázka:

Ktorá z verzií slova je správna, streamovací alebo streamingový? Na internete som našla poslovenčenú verziu stríming, ale v slovníku nie.

Heslá:

streamovať, streamovanie

Odpoveď:

Z dvojice slov streamovací/streamingový Vám odporúčame uprednostniť slovo streamovací odvodené od slovesa streamovať so slovenskou príponou -ovať. Podoba streamingový vychádza z pôvodného anglického slova streaming, v slovenčine sa v súčasnosti častejšie používa slovesné podstatné meno streamovanie.


Otázka z 12. 09. 2022 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu streamovať